HFK Uitfasering

Meer dan 95% van de Nederlandse koelinstallaties, warmtepompen en airconditioningsystemen is gevuld met een vervelend broeikasgas: de HFK’s. Omdat de emissies maar bleven stijgen heeft in 2014 de EU wetgeving ingevoerd om deze koudemiddelen heel snel uit te faseren. Er is een quotum opgelegd. Jaarlijks mag in de EU een gemaximeerde hoeveelheid koudemiddel gebruikt worden voor zowel nieuwbouw als onderhoud. Het quotum bouwt af van 100% naar 21% binnen 15 jaar. Dit quotumsysteem blijkt een doorslaand succes. De prijs van de HFK’s is dit jaar een factor 5 omhooggeschoten en veel gebruikte koudemiddelen zijn nauwelijks meer verkrijgbaar. Gevolg:onze voedselzekerheid komt mogelijk in gevaar en tienduizenden ondernemers worden bedreigd met stilvallen van hun onderneming. Is er nog tijd om strategische voorraden aan te leggen?

Deze gratis whitepaper behandelt o.a. het belang van een koelinstallatie, koudemiddelen, schadelijkheid koudemiddelen, EU-restricties, wetgeving en beschikbaarheid koudemiddelen.

Ir. Steven Lobregt

Auteur:
Ir. Steven Lobregt is in 1996 afgestudeerd aan de TU Delft in het vakgebied koudetechniek.
Na 5 jaar bij TNO gewerkt te hebben aan nieuwe milieuvriendelijke koudemiddelen is hij oprichter en mede‐eigenaar van ingenieursbureau Sparkling Projects. De afgelopen 10 jaar is hij bestuurder geweest bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koudetechniek.

Sparkling Projects is met 15 fte één van de grootste ingenieursbureaus met specialisme industriële koudetechniek.
Het bedrijf is nauw betrokken bij de transitie naar energiezuinige en milieuvriendelijke koeltechniek.